Gebruikersvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Je wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaar je zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien je hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien je niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij je om deze website niet verder te gebruiken.

1. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Bargello Parfums. Met deze website wil Bargello Parfums je een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Bargello Parfums.

2. CONTACTGEGEVENS

Indien je verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan je Bargello Parfums contacteren via www.bargelloparfums.nl/contact.

3. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. BEVEILIGING

Bargello Parfums levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan je steeds Bargello Parfums contacteren.

Bargello Parfums spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Bargello Parfums kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Bargello Parfums niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

5. EXTERNE HYPERLINKS

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Bargello Parfums geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in jouw browser.

6. WIJZIGINGEN

Bargello Parfums behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 19 september 2009.

7. BESCHERMING VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bargello Parfums respecteert jouw privacy. De gegevens die je op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan je onze Privacyverklaring en onze pagina over cookies raadplegen.

VERZENDING

Altijd snelle levering
Gratis verzending vanaf €100,-

PROFESSIONEEL ADVIES

Online experts van 09:00
tot 21:00 uur bereikbaar

VIJF WINKELS

Verspreid over Nederland

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.